Nažehľovačka | Darčekyodsrdca.sk

Nažehľovačka

Nažehľovačka je slangové označenie pre nepriamu potlač (najčastejšie textilu).

Jedná sa o spôsob potlače, kedy sa najskôr požadovaný motív vytlačí laserovou alebo inou tlačiarňou na špeciálnu prenosovú fóliu a následne sa pôsobením tepla a tlaku (=žehlenie) prenesie na samotné médium (textil, plast, ...). 

Fólie pre nepriamu potlač môžu byť určené pre atramentové (obvykle pre domáce použitie) alebo laserové a špeciálne tlačiarne (obvykle určené pre spracovanie v profesionálnych podmienkach).

Problémom nepriamej potlače v domácich podmienkach je nedostatočná kontrola nad teplotou, tlakom a časom aplikácie pri práci s bežnou žehličkou. Pri práci v profesionálnych podmienkach sa používajú na prenos a fixáciu špeciálne na to určené lisy s presne nastaviteľnou teplotou, tlakom a dobou pôsobenia, číms a dosahujú lepšie výsledky.