Často kladené otázky | Darčekyodsrdca.sk

Záruka, reklamácia, vrátenie tovaru

Záručné podmienky, ako, kde a kedy reklamovať. Možnosti vrátenia zakúpeného tovaru.

Akú dlhú záruku poskytujete?

Záruku poskytujeme v súlade so všeobecnou právnou úpravou na tovar v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ na vybrané výrobky (napr. tlačiarne) neposkytuje výrobca dlhšiu záručnú lehotu (o tom je vždy zákazník informovaný v dokumentácii výrobku).

Na poskytnutú službu (napr. oprava zariadenia, tlač a pod.) sa vzťahuje záručná doba 3 mesiace. 

Kde a ako môžem uplatniť reklamáciu?

Reklamáciu je najlepšie uplatniť osobne v predajni, kde ste pôvodne zákazku prevzali, prípadne v ktorejkoľvek inej našej predajni - reklamáciu je povinná prevziať a vabyviť každá naša predajňa bez ohľadu na to, či pôvodne zákazku realizovala.

Okrem toho ale môžete aj zákazku aj zaslať na adresu sídla spoločnosti formou balíka. V takom prípade prosím vždy do balíka vložte aj originál alebo kópiu pôvodného zákazkového listu, faktúry alebo nákupného dokladu, ktorý zároveň slúži ako záručný list, alebo záručného listu, ak Vám bol vydaný a určite pripojte aj čo najpresnejší opis reklamovanej vady.

V určitých prípadoch je možné reklamáciu uplatniť aj prostredníctvom e-mailu. Jednás a o prípady vlastných výrobkov FaxCopy (výtlačky, diplomovky, obrazy, kalendáre, tričká a pod.), kde sa dá fotografiou jasne a jednoznačne zobraziť vada - prosím pošlite nám takéto fotogrtafie spolu s popisom vady a odkazom na pôvodnú objednávku. Pokiaľ reklamáciu uznáme ako opodstatnenú, obratom vyrobíme a doručíme opravený produkt.

V prípade reklamácie rozmernejších zariadení kancelárskej techniky, najmä tlačiarní, je možné na podanie reklamácie využiť aj službu pick-up servis - reklamovaný výrobok u Vás prevezme kuriér a na naše náklady ho doručí k nám. Pred použitím služby si prosím preštudujte podmienky využitia tejto možnosti.

 

Chcem vrátiť zakúpený tovar. Ako mám postupovať?

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, pokiaľ ste tovar zakúpili prostredníctvom nášho e-ahopu a to aj v prípade, ak ste ho prevzali osobne v niektorej našej predajni.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí poštou (FaxCopy, a.s., ESHOP, Domkárska 15, 82105 Bratislava) alebo emailom (eshop@faxcopy.sk). Môžete použiť vzorový formulár, ktorý sa nachádza ako Príloha č.1 Obchodných a reklamačných podmienok.

Vracaný tovar môžete nepoužitý, nepoškodený a komplatný zaniesť do ktorejkoľvek našej predajne alebo ho aj zaslať formou balíka na dresu našej spoločnosti - neprebaráme však balíky zaslané na dobierku.

Upozorňujeme však, že všeobecné právo na vrátenie tovaru zakúpeného prostredníczvom e-shopu, sa nevzťahuje na výrobky vyrábané na základe osobitnej objednávky, napríklad obrazy, tričká, kalendáre, iné fotodarčeky, tlačené a viazané dokumenty a pod.

Chcem vymeniť zakúpený tovar, pretože mi nesedí veľkosť. Je to možné?

Nie, bohužiaľ výmena potlačených textílií nie je možná. Jednás a o výrobky zhotovené na mieru a tieto nie je možné vrátiť či vymeniť okrem dôvodu oprávnej reklamácie.