Záruka, reklamácia, vrátenie tovaru

Záručné podmienky, ako, kde a kedy reklamovať. Možnosti vrátenia zakúpeného tovaru.

Akú dlhú záruku poskytujete?

Záruku poskytujeme v súlade so všeobecnou právnou úpravou na tovar v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ na vybrané výrobky (napr. tlačiarne) neposkytuje výrobca dlhšiu záručnú lehotu (o tom je vždy zákazník informovaný v dokumentácii výrobku).

Na poskytnutú službu (napr. oprava zariadenia, tlač a pod.) sa vzťahuje záručná doba 3 mesiace. 

Kde a ako môžem uplatniť reklamáciu?

Reklamáciu je najlepšie uplatniť osobne v predajni, kde ste pôvodne zákazku prevzali, prípadne v ktorejkoľvek inej našej predajni - reklamáciu je povinná prevziať a vabyviť každá naša predajňa bez ohľadu na to, či pôvodne zákazku realizovala.

Okrem toho ale môžete aj zákazku aj zaslať na adresu sídla spoločnosti formou balíka. V takom prípade prosím vždy do balíka vložte aj originál alebo kópiu pôvodného zákazkového listu, faktúry alebo nákupného dokladu, prípadne aj záručného listu, ak Vám bol vydaný a určite pripojte aj čo najpresnejší opis reklamovanej vady.

V určitých prípadoch je možné reklamáciu uplatniť aj prostredníctvom e-mailu. Jednás a o prípady vlastných výrobkov FaxCopy (výtlačky, diplomovky, obrazy, kalendáre, tričká a pod.), kde sa dá fotografiou jasne a jednoznačne zobraziť vada - prosím pošlite nám takéto fotogrtafie spolu s popisom vady a odkazom na pôvodnú objednávku. Pokiaľ reklamáciu uznáme ako opodstatnenú, obratom vyrobíme a doručíme opravený produkt.

V prípade reklamácie rozmernejších zariadení kancelárskej techniky, najmä tlačiarní, je možné na podanie reklamácie využiť aj službu pick-up servis - reklamovaný výrobok u Vás prevezme kuriér a na naše náklady ho doručí k nám. Pred použitím služby si prosím preštudujte podmienky využitia tejto možnosti.

 

Chcem vrátiť zakúpený tovar. Ako mám postupovať?

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, pokiaľ ste tovar zakúpili prostredníctvom nášho e-ahopu a to aj v prípade, ak ste ho prevzali osobne v niektorej našej predajni.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí poštou (FaxCopy, a.s., ESHOP, Domkárska 15, 82105 Bratislava) alebo emailom (eshop@faxcopy.sk). Môžete použiť vzorový formulár, ktorý sa nachádza ako Príloha č. 1 Obchodných a reklamačných podmienok.

Vracaný tovar môžete nepoužitý, nepoškodený a komplatný zaniesť do ktorejkoľvek našej predajne alebo ho aj zaslať formou balíka na dresu našej spoločnosti - neprebaráme však balíky zaslané na dobierku.

Upozorňujeme však, že všeobecné právo na vrátenie tovaru zakúpeného prostredníczvom e-shopu, sa nevzťahuje na výrobky vyrábané na základe osobitnej objednávky, napríklad obrazy, tričká, kalendáre, iné fotodarčeky, tlačené a viazané dokumenty a pod.