Retuš | Darčekyodsrdca.sk

Retuš

Pod retušou (retušovaním) sa v polygrafii rozumie vizuálna oprava chýb alebo iný podobný zásah do obsahu obrázku, fotografie, kresby alebo podobnej grafickej predlohy či už v materiálnej (zriedkavejšie) alebo digitálnej forme.

V rámci retuše sa dajú odstrániť či už drobné chyby (často kozmetické a podobné vady krásy tváre či postáv) alebo aj urobiť zásadné zmeny obsahu ako ostránenie postavy alebo iného objektu z fotografie a pod. V rámci retuše sa pri digitalizácii starších fotografií často odstraňujú aj škrabance či rôzne čmuhy a fľaky.

Špeciálnym prípadom umeleckej retuše je aj zámerná deformácia objektov na obrázku či ich vlastností s cieľom dosiahnutia zaujímavého efektu.