Krivky | Darčekyodsrdca.sk

Krivky

Označenie „krivky“ sa používa ako skrátené (zjednodušené, slangové) označenie grafiky vo vektorovom formáte.

Vo všeobecnosti sa dá grafika ukladať ako bitmapa (raster; usporiadaná množina obrazových bodov) alebo ako vektory.

Vektorový formát popisuje grafický súbor pomocou množiny v ňom obsiahnutých základných geometrických prvkov, ako sú bod, úsečka, priamka, krivka, mnohouholník, ktoré sa dajú opísať matematickým vzorcom.

Grafika vytvorená ako vektorový súbor sa dá ľahko previesť do rastrovej grafiky, pričom je možné, na rozdiel od bitmapového súboru, docieliť ľubovoľné rozlíšenie (a teda aj kvalitnú následnú veľkoformátovú  tlač). Neplatí to ale opačne, previesť bitmapu na vektor je už náročnejšia úloha a obvykle „stratová“, teda s následkom straty kvality obrázku.

Pre spracovanie vektorovej grarfiky sa používajú programy ako CorelDraw (*.cdr), Adobe Illustrator (*.ai), Inkspace a pod., univerzálne formáty sú napr. *.eps (Encapsulated PostScript) alebo *.svg (Scalable Vector Graphics) obľúbené pri on-line vektorových editoroch.