Často kladené otázky | Darčekyodsrdca.sk

I - L

pojem začína písmenami I, J, K alebo L

Krígeľ

Sklenený väčší pohár s „uchom“ určený najmä na pitie piva. 

V ponuke FaxCOPY máme okrem inéjho aj potlač matného skleneného pohára na pivo „krígľa“ s objemom 0,4 l.

Krivky

Označenie „krivky“ sa používa ako skrátené (zjednodušené, slangové) označenie grafiky vo vektorovom formáte.

Vo všeobecnosti sa dá grafika ukladať ako bitmapa (raster; usporiadaná množina obrazových bodov) alebo ako vektory.

Vektorový formát popisuje grafický súbor pomocou množiny v ňom obsiahnutých základných geometrických prvkov, ako sú bod, úsečka, priamka, krivka, mnohouholník, ktoré sa dajú opísať matematickým vzorcom.

Grafika vytvorená ako vektorový súbor sa dá ľahko previesť do rastrovej grafiky, pričom je možné, na rozdiel od bitmapového súboru, docieliť ľubovoľné rozlíšenie (a teda aj kvalitnú následnú veľkoformátovú  tlač). Neplatí to ale opačne, previesť bitmapu na vektor je už náročnejšia úloha a obvykle „stratová“, teda s následkom straty kvality obrázku.

Pre spracovanie vektorovej grarfiky sa používajú programy ako CorelDraw (*.cdr), Adobe Illustrator (*.ai), Inkspace a pod., univerzálne formáty sú napr. *.eps (Encapsulated PostScript) alebo *.svg (Scalable Vector Graphics) obľúbené pri on-line vektorových editoroch. 

 

Líc (lícna strana)

Líc alebo lícna strana je "predná" strana materiálu, ktorá sa v polygrafii prednostne potláča. Pri textiloch a špeciálnych papieroch či podobných materiáloch (napr. maliarske plátna) je to obvykle ušľachtilejšia strana materiálu určená ako vrchná, viditeľná, s výraznejším vzorovaním a pod.

Opakom líca (lícnej strany) je rub (rubová strana). Existujú aj obojlícne materiály, teda také, pri ktorých sa lícna a rubová strana nerozlišuje, napr. bežné papiere určené pre použitie v laserových tlačiarňach.

Límec

Límec je časť odevu (tričko, mikina, košeľa, ...) obopínajúca krk. Má funkciu úžitkovú (chráni krk) aj ozdobnú (spestruje odev, najmä rôzne slávnostné verzie).

V našej praxi patrí límec spravidla k nepotlačiteľným častiam odevov, na túto plochu potlač obvykle nerealizujeme. V konkrétnych prípadoch a po posúdením požiadavky je však výnimočne možná aj tlač menšej grafiky (obvykle logo) na hladkú časť límca košele.