Často kladené otázky | Darčekyodsrdca.sk

Kalendáre s vlastnými fotkami

Všetko o kalendároch s vlastnými fotografiami

Chcem si objednať kalendár s vlastnými fotografiami. Ako mám postupovať?

Kalendár je najrýchlejšie a tiež cenovo najvýhodnejšie objednať on-line prostredníctvom samoobslužnej aplikácie, kde si celý kalendár navrhnete samostatne v pohodlí domova vrátane prípadných potrebných úprav fotografií.

Najskôr si z ponuky veriete požadovaný typ kalendára - nástenný alebo stolový, prípadne vreckový, plánovací alebo vo forme posteru, mesačný, dvojtýždenný alebo týždenný a veľkosť - najčastejšie formát A3 alebo A4, k dispozícii je ale aj minirozmer 6x8 cm alebo naopak veľkoformátový kalendár rozmeru A0. Nakoniec si vyberiete orientáciu kalendára na výšku alebo na šírku.

V ďalšom kroku si vyberiete niektorú z predpripravených šablón - sú to vytvorené dizajny kalendára v rôznych klasických, moderných aj rozprávkových štýloch. Niektopré šablóny obsahujú aj meniny pre jednotlivé dni, iné sú v stručnejšej verzii iba so základným kalendáriom, ktoré môže byť na liste umiestnené dolu (obvykle) ale aj na iných miestach (napr. na boku). 

Dôležitý je výber "počiatku" kalednára - obvykle sa kalendáre tlačia na bežný rok (teda od 1.1. do 31.12., je to default nastavenie), je ale možné si za počiatok zvoliť prvý deň iného mesiaca a kalendár potom vytlačíme na 12 mesiacov od zvoleného počiatku. 

Ďalej už pokračuje vlastná tvorivá práca - na jednotlivé listy kalendára (ich počet závisí od typu kalednára a zoznam sa nachádza v pravej časti pracovnej plochy) vkladáte fotografie, upravuje a aranžujete ich. Môžete vkladať fotografie po jednej alebo aj hromadne - vytvoriť si v kalednári vlastnú galériu (nachádza sa v ľavej časti), z ktorej potom presúvate fotografie na plochu listov (uprostred pracovnej plochy). Na jeden list kalendára môžete vložiť aj viac fotografií (vytvoriť koláž), pridávať texty a piktogramy. Môžete si farebne zvýrazniť významné dni (výročia, sviatky vlastné a svojich najbližších), vkladať k nim značky (obľúbené sú srdiečka), poznámky, odkazy či citáty. Môžete aj premenovať mená oslávencov z klasického kalendára - to má význam, ak chcete v kalendári označiť meniny pre menej obvyklé meno. 

Pre prácu s kalendármi odporúčame vytvoriť si u nás vlastné konto a pracovať ako prihlásený užívateľ. Takto máte možnosť si prácu priebežne ukladať a kalednár môžete vytvárať aj dlhšie obdobie postupne, prípadne ho potom aj klonovať (t.j. vytvárať odvodené verzie).

Pokiaľ sa Vám zdá samoobslužný návrh príliš zložitý, môžete sa aj osobne zastaviť v niektorej našej predajni, prípadne poslať podklady e-mailom, kalendár Vám zostaví náš grafik - je to ale o 3 EUR drahšie oproti on-line objednávke. V cene je zahrnuté základné spracovanie fotografií (umiestnenie, zoom, orez). Pokiaľ by ste požadovali ďalšie náropčnejšie úpravy (umelecké koláže, maskovanie, retuš a pod.), radi Vám za doplatok poskytneme aj tieto služby.

Aký rozmer alebo pomer strán musia mať fotografie do kalendára? Aké iné požiadavky by mali spĺňať?

Pri výbere fotografií vhodných na kalendár je dôležité okrem samotného obsahu fotografie posúdiť aj ich technickú kvalitu (rozlíšenie, ostrosť, nasvietenie), rozmer a spôsob, ako boli vyhotovené - "na výšku" alebo "na šírku".

Vhodné sú fotografie dostatočne ostré a s dobrým nasvietením tak, aby boli na fotografii zreteľné detaily:

  • problém môže byť nevhodná kompozícia fotografie, napr. malá postava na veľkom pozadí - pri následnom zväčšení a orezaní fotografie v snahe o "vytiahnutie" postavy (alebo iného požadovaného detailu) dôjde k zníženiu rozlíšenia a zvýrazneniu prípadných iných chýb fotografie 
  • častou chybou je napríklad zatienená tvár osoby (vzniká, ak sa postava fotografuje proti jasnému pozadiu bez dosatočného nasvietenia tváre napr. bleskom) alebo naopak preexponovaná príliš svetlá fotografia bez dostatočných kontrastov
  • nevhodné sú nedoostrené fotografie - po zväčšení a vytlačení na rozmer kalendáru sú chyby ostrosti obvykle oveľa výraznejšie viditeľné, než na monitore či dokonca malom displeji mobilu 
  • dôležité je aj dostatočné rozlíšenie, pre kvalitnú tlač je potrebné rozlíšenie aspoň 5 obrazových bodov na 1 mm rozmer výtlačku - napr. pre kalendárový list rozmeru A3 (30 x 40 cm) a pri použití fotografie na celú plochu listu, musí mať táto rozlíšenie aspoň 1500 x 2000 pixelov; strata rozlíšenia môže vzniknúť aj pri zväčšovaní a orezávaní fotografie 

V ponuke máme viacero typov kalednárov rôznych rozmerov a s rôznou orientáciou - každý typ kalednára a tiež každá šablóna vyžaduje odlišne komponované fotografie, vo všeobecnosti sa ale ľahšie použijú fotografie komponované "na šírku".

Kalendáre koncipované "na šírku" (napr. obľúbený typ Kalendár A3 nástenný mesačný alebo stolový týždenný) vyžadujú takmer vždy rovnako na šírku komponované fotografie. Nie je až tak dôležité, či je pomer strán fotografie "klasický" 4:3 alebo "modernejší" 16:9, keďže fotografie je možné po umiestnení na list kalendára zväčšovať/zmenšovať, posúvať a orezávať, takže sa fotografia určenému priestoru dá prispôsobiť takmer vždy.

Pri kalendároch orientovaných "na výšku" záleží vhodnosť fotografie od toho, či sa použije na celý list kalendára (teda aj pod kalendárium ako podklad) alebo iba na časť listu (kalendárium je potom na bielom alebo inak jednoliato sfarbenom pozadí). Pri celoplošne použitých fotografiách vyhovejú aj také, ktoré boli komponované na výšku, ale pri nie celoplošne použitých sa opäť lepšie umiestňujú fotografie komponované "na šírku", keďze plocha vyhradená pre fotografie ja často štvorcového charakteru.