Pixel | Darčekyodsrdca.sk

Pixel

Pixel (skratka vytvorená z anglického picture element) je základná jednotka bitmapovej (rastrovanej) grafiky (obrázku, fotografie, ...), označuje sa skratkou „px“, v praxi sa často používa aj násobok „megapixel“ (1 milón pixelov), označenie „Mpx“. Pixel predstavuje jeden svietiaci bod na monitore, jeden vytlačený bod na papieri a pod., má vždy presnú súradnicu a presne definované vlastnosti (farba, jas, ...).

Často sa pojmom „pixel“ stretávame pri posudzovaní vhodnosti určitej fotografie na tlač na väčšie rozmery (plagáty, postery, obrazy). Aby bol vytlačený obraz pre ľudské oko „kvalitný“, teda aby boli detaily na výtlačku ostré a farebné prechody plynulé, musí mať predloha vo vzťahu k požadovanému rozmeru tlače dostatočné rozlíšenie - označujeme ako „hustota tlače“ a udáva sa v pixeloch (obrazovej predlohy) na 1 mm veľkosti výtlačku ako px/mm.

Pre naozaj kvalitnú tlač je potrebná hustota tlače aspoň 5 px/mm, teda na 1 mm rozmeru výtlačku by malo pripadať aspoň 5 pixelov, napríklad na obraz s rozmerom 60 x 90 cm je potrebná fotografia 3000 x 4500 pixelov (alebo skrátene 13,5 Mpx).