Všeobecné obchodné podmienky | Darčekyodsrdca.sk

Obchodné podmienky

Snahou spoločnosti FaxCOPY je vyjsť Vám maximálne v ústrety, splniť Vaše požiadavky a vyhnúť sa prípadným nedorozumeniam a problémom spôsobenými nerovnakým výkladom noriem platných v obchodných vzťahoch.

Predaj tovaru a poskytovanie služieb je realizovaný v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre nás záväzné, pokiaľ nie sú písomne dohodnuté inak. Preto Vás prosíme, aby ste si vo vlastnom záujme nasledovné texty pozorne prečítali.

 

Manufactured by: FaxCOPY