Všeobecné obchodné podmienky

Darčekyodsrdca.sk prevádzkuje spoločnosť FaxCopy, a.s.

Predaj tovaru a poskytovanie služieb je realizovaný v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre nás záväzné, pokiaľ nie sú písomne dohodnuté inak. Preto vás prosíme, aby ste si vo vlastnom záujme nasledovné texty pozorne prečítali.

Manufactured by: FaxCOPY